משרדי "MEDTRONIC"

לוח מחיק זכוכית עם הדפסה אישית

גודל הלוח 120/240 ס"מ