רשת בתי ספר "אורט"

לוחות מחיקים מזכוכית משולבים משפט השראה ולוגו