משרדי חברת "סנופי"

לוח מגנטי מזכוכית + הדפסה לוגו ורקע