משרדי "וולטק קרדיו"

לוחות זכוכית מגנטים בצביעה לפי RAL מבוקש