משרדי "דייטו"

לוח מחיק מגנטי מודפס בשיתוף פעולה עם סופר דיזיין

צילום: ארז מסופר דיזיין